Skipdedip Wijkactie

De wijkactie Meer Kleur | Skip de dip heeft het doel om een ander een goed gevoel te geven. 

Na de lange lockdown kruipen we collectief uit een dip. De leerlingen vinden hun wijk maar saai en grijs en willen meer kleur:  “Meer Kleur, geen Gezeur”! Want van kleuren in je omgeving wordt je vrolijk. Dus hebben zij een kleurrijke wijkactie bedacht waar de buurt vrolijker van wordt. Daarvoor gaan we op maandag 21 en dinsdag 22 juni meer dan 200 “blije keitjes “ uitdelen aan wijkbewoners en zo wat kleur en positiviteit door de wijk verspreiden in de openbare ruimte. Op elk Blij Keitje staat een, door de leerlingen zelf bedachte, positieve boodschap voor een ander. Per klas gaan we in groepjes onze blije keitjes verspreiden in de wijk. Bijvoorbeeld bij iemand in de voortuin of op een bankje in het park. Wie dat durft mag bij een (on)bekende bewoner aanbellen en een keitje (corona-proof) overhandigen.

About Author

Related posts