Meer kleur & verbinding met elkaar in de wijk. Iedereen doet mee! 

Na de lange lock down kruipen we collectief uit een dip.
De leerlingen vinden  hun wijk maar saai grijs en willen meer kleur:  
“Meer Kleur, geen Gezeur”!  Want van kleuren in je omgeving wordt je vrolijk.        Dus bedachten zij een kleurrijke wijkactie waar de buurt vrolijker van worden.
Daarvoor gaan we op maandag 21 en dinsdag 22 juni  meer dan 200 “blije keitjes “ uitdelen aan wijkbewoners en zo wat kleur en positiviteit  door de wijk verspreiden in de openbare ruimte.
Op de  Blije Keitjes staan door de leerlingen zelf bedachte  positieve boodschap voor een ander.   Per  klas gaan we in groepjes  onze blije-keitjes verspreiden in de wijk. Bijvoorbeeld bij iemand in de voortuin of op een bankje in het park. Wie dat durft mag bij een (on)bekent bewoner aanbellen en het keitje (corona-proef)  overhandigen.

 

De wijkactie Meer Kleur | Skip de dip heeft het doel om een ander een goed gevoel te geven. 

About Author

Related posts

Mail aan burgemeester Aboutaleb

Mail aan burgemeester  Aboutaleb van Rotterdam naar aanleiding van de actie “kliko’s en prikstokken” De leerlingen van OBS ’t Prisma in Hoogvliet zetten zich in voor een duurzame en kleurrijke wijk. Ondanks de beperkingen afgelopen schooljaar is er hard gewerkt tijdens cultuur- burgerschapslessen. Met steun van onze samenwerkingspartners zoals: Stadsbeheer...

Read More

Pasen en koningsspelen

Op donderdag 01-04-2021 vieren we Pasen op school. De groepen 1 t/m 4 hebben een Paasontbijt. Deze kinderen mogen in pyjama naar school. We draaien deze dag een continurooster. De kinderen zijn tussen de middag in de klas. Het is verstandig om nog een boterham en wat te drinken...

Read More