Schoolgids, schoolplan

Schoolgids

Bij aanvang van elk schooljaar komt er een nieuwe schoolgids op de website te staan. Deze kunt u desgewenst downloaden.
Voor wie dat wenst is het op verzoek mogelijk de schoolgids op papier te krijgen. Deze printen we in dat geval graag voor uit uit.
Er zijn aparte schoolgidsen voor de locaties op Tussenwater en voor de locatie aan de Sara Burgerhartweg.

Schoolplan

De Wet op het Primair Onderwijs [WPO] regelt dat om de vier jaar het schoolplan van een basisschool wordt herzien. Wij presenteren hierbij het specifieke schoolplan, dat geldt voor de periode 2020 – 2024.

Dit schoolplan is bedoeld om een beeld te geven waar ‘t Prisma de komende vier jaar voor staat en zich naartoe ontwikkelt. U leest in dit plan, wie we zijn en hoe we het onderwijsproces uitvoeren. Het schoolteam van ‘t Prisma heeft dit schoolplan daarom in gezamenlijkheid gemaakt. Want dit schoolplan is naast ‘een stuk papier’, vooral ook de koers waar ons schoolteam voor gaat!

Schoolplan obs 't Prisma 2020 - 2024
Informatiegids Tussenwater 2024-2025
Informatiegids Sara Burgerhartweg 2024-2025