Overblijf regeling SBW

Overblijfregeling SBW

Voorschoolse opvang.

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met vrijwilligers. Hier zijn kosten aan verbonden. (€ 0,50 per keer)
Prisca en Orkid hebben hierbij de leiding.
Vanaf 7.30 is de school open.

 

Overblijf tussen de middag.

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met vrijwilligers. De kinderen worden in de school opgevangen.
Hier zijn kosten aan verbonden.

Betaalt u per strippenkaart of factuur dan gaat het overblijven €1,50 per keer kosten.
Betaalt u contant per keer dan wordt het € 1,75 per keer.
Een strippenkaart moet u VOORAF kopen, contant betaalt u op de ochtend dat uw kind
moet overblijven of eventueel de dag ervoor als u op de dag zelf geen tijd heeft.
U kunt hiervoor terecht in het restaurant bij Prisca of bij Orkid.

Na schoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kiddooz en Kinderdam, buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

Er is opvang tijdens de schoolvakanties en vrije dagen. Opvang is mogelijk bij Kiddooz en Kinderdam. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind bij de gewenste opvang. De school bemiddelt hierin niet.