Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

O.b.s. ’t Prisma is een school die altijd het maximale uit kinderen wil halen. Kinderen met verschillende onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school. Om goede zorg te kunnen bieden, beperken we het aantal zorgleerlingen tot 3 per groep, waarvan 1 met gedragsprobleem

Hieronder beschrijven we welke specifieke onderwijsbehoefte (omschrijving van het probleem, de stoornis en/of handicap) we kunnen bedienen. We hebben dit, als team van ’t Prisma, vastgesteld tijdens de studiedagen van Kind op de Gang.

Wel bedienen( waar staan we nu):

 

  • slechtziendheid/slechthorendheid
  • dyslexie
  • dyscalculie
  • lees- en taalproblemen
  • meerbegaafdheid (geen Leonardoklas meer!)
  • onrust- en concentratieproblemen
  • ADHD
Ondersteunings profiel