Overblijf regeling NW

Overblijfregeling NW

Overblijf tussen de middag.

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met vrijwilligers die opgeleid  en gecertificeerd zijn door “Stichting De Overblijf”. De kinderen worden in de school opgevangen.
Hier zijn kosten aan verbonden.

Overblijven kost per keer € 1,75.
Aan het eind van iedere periode (een maand) ontvangt u een factuur  voor het aantal dagen dat uw kind gebruik gemaakt heeft van deze voorziening. De factuur wordt u toegestuurd door Wis Collect, het digitale betaalprogramma van onze school.

U kunt uw kind aan- of afmelden door een bericht te sturen naar overblijven@obsprisma.nl. Graag o.v.v. de naam en de klas van uw kind.

Na schoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kiddooz en Kinderdam, buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

Er is opvang tijdens de schoolvakanties en vrije dagen. Opvang is mogelijk bij Kiddooz en Kinderdam. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind bij de gewenste opvang. De school bemiddelt hierin niet.