Nieuwe Wetering

locatie Nieuwe Wetering

img

Nieuwe Wetering 251

Telefoon: 010 – 2957416

Locatieleiding

Locatieleiding: Dana Scholte

Directeur: Henk van Dijk

Spreekuur

Maak een afspraak voor een gesprek.

Wat vindt u op onze locatie?

 • 5 kleutergroepen
 • 2 groepen 3
 • 2 groepen 4
 • Peuterspeelgroep Ukkepuk
 • Centrale hal voor overblijf en andere activiteiten
 • Speellokaal
 • Ruim schoolplein
P
Kernwoorden

Profiel van de school

In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan andere scholen.| Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig.

 • Respect
 • Geborgenheid
 • Zelfstandigheid
 • Optimale ontwikkeling
 • Kunst en Cultuur

U
Kernwoorden

Uitgangspunten van de school

Dit zijn de uitgangspunten van onze school:

 • De leerling staat centraal.
 • Respect voor anderen.
 • Plezier in samen leren.
 • Sociale weerbaarheid vergroten.
 • Zelfvertrouwen stimuleren.
 • Integer handelen.
 • Een optimistische kijk op het leven.
 • Veiligheid en vertrouwen bieden.
 • Zorg hebben voor de wereld om ons heen.