Vensters PO

Scholen op de kaart

img
Voor iedere basisschool vindt u op de site www.scholenopdekaart een eigen SchoolVenster. In dit SchoolVenster is informatie over de school verzameld.
Deze cijfers zijn afkomstig van DUO, de onderwijs Inspectie en de school zelf.
Het project Venster PO maakt informatie over alle scholen transparant in het Schoolvenster op www.scholenopdekaart.nl
Wilt u lezen wat er over onze school in Vensters staat?