Vaklessen | Stel je voor 010

Stel je voor 010 |In de vaklessen werken alle groepen met echte kunstzinnige makers! De hele klas krijgt met de juf of meester les onder schooltijd van een theatermaker, danser of kunstenaar en soms van beide te gelijk in de synergielessen.

Maas theater en dans

In de Stel je voor theater en danslessen leren de kinderen van professionele acteurs en dansers met hun lichaam verbeelden maar ook om te verzinnen en fantaseren, inleven en spelen, associëren, filosoferen en reflecteren. Om zelf ideeën te vormen en die ook uit te proberen. Om te durven! De vakdocenten theater, dans en beeldend geven gedurende het gehele schooljaar eigen vaklessen bij ons op school als onderdeel van onze doorlopende leerlijn cultuur en burgerschap. Soms werken de vakdocenten samen voor de klas: dit noemen we synergielessen.

 

Villa Zebra

Een Villasoof zo noemt Villa Zebra hun beeldende docenten. Een kunstenaar komt in de klas en  neemt de leerlingen en groepsdocent mee op onderzoek.  Samen kijken we naar hedendaagse kunst. Met onze fantasie stellen we ons een wereld voor waarin alles  kan en mag gebeuren. Door je te verwonderen leer je  dus  “anders kijken” en mogelijkheden zien.  Werken met je verbeeldingskracht verruimt je  blik. Zo maak je jouw gedachten flexibel en oefen je  ‘out of the box’ denken en niet te snel oordelen.

 

KCR
Het KCR heeft de verbindende rol tussen de culturele samenwerkingspartners. Als onze procesbegeleider adviseert, ondersteunen zij onze interne werkgroep cultuur en burgerschap met het door ontwikkelen van onze leerplan en aanpak.