Ons leerplan

Ons leerplan

Bij ’t Prisma willen wij meer cultureel bewustzijn stimuleren bij onze leerlingen. Oftewel wie ben ik, wat is mijn talent? Hoe kan ik mijn talent inzetten voor een ander of mijn omgeving? We onderzoeken als kunstenaar, cultuurmaker of ondernemer hoe we het gedrag van anderen positief kunnen beïnvloeden. Kunst in de publieke ruimte  is onze inspiratie.

Door culturele vaardigheden te stimuleren, werken we aan:

  • meer cultureel bewustzijn
  • positieve bijdragen aan je omgeving
  • positief zelfbeeld
  • respect voor elkaar

Als kind leer je bij ons op school dat jij, samen met je klas, onderdeel bent van de maatschappij. Je wordt uitgedaagd een ondernemende houding te ontplooien; eigen gedachten te formuleren, keuzes te maken en jouw visie of idee in te brengen. Je leert samenwerken, luisteren en vragen stellen. Je leert dus de dialoog aan te gaan met je omgeving, door nieuwsgierig te zijn naar een ander en naar dat wat anders is. Zo oefen je flexibel om te gaan met verschillen en kritisch te zijn zonder te veroordelen. Want jouw mening is waardevol. Wat je denkt, zegt of doet heeft invloed op anderen. Op ’t Prisma is ruimte voor iedereen en ieders talent. Samen leren wij onze talenten te bundelen en deze positief in te zetten voor de wijk.

 

Onze 4 burgerschapsdoelen:

  • dialoog aangaan met je omgeving
  • kritisch zijn zonder oordeel
  • ruimte voor ieders talent
  • gelijke kansen