Cultuurnetwerk Hoogvliet

Cultuurnetwerk Hoogvliet

’t Prisma is een actieve cultuurprofielschool. Met onze samenwerkingspartners bouwen we aan een actief cultuurnetwerk in Hoogvliet van: cultuurmakers, ondernemers,  actieve wijkbewoners en ouders.  Iedereen die wil bijdragen is welkom!

 

Onze culturele partners

Binnen Rotterdam hebben we 4 culturele partners o.a.: Maas theater en dans, kinderkunsthal Villa Zebra en het KCR en Kunstbeleven die onze vaklessen dans, theater, kunst, cultuur en burgerschap verzorgen .

In Hoogvliet werken we samen met 2 lokale partijen die ons steunen met hun daadkracht en/of subsidies. Zoals de betrokken bewoners van Wijkteam Tussenwater, Guy Daniels de gebiedsnetwerker en contactpersoon van de gebiedscommissie in Hoogvliet en Najel Monteiro de cultuurmakelaar van Cultuur Concreet. Allen helpen om onze wijkacties mogelijk te maken!

 

Heb je een voorstel of wil je aansluiten?

We praten graag hoe we kunnen samenwerken! Mail onze cultuur coördinator: jelena.mihajlovic@obsprisma.nl