cultuur

Kunst, cultuur en maatschappij

Op ‘t Prisma leren de kinderen lezen, schrijven, rekenen net als op andere scholen.
Maar daarnaast besteden wij veel aandacht aan kunst en cultuur.
Op deze pagina van de website besteden we aandacht aan dit facet van ons onderwijs.

Wijkactie - Op pad met papierprikkers

Een schonere en veiligere wijk: dat willen leerlingen van basisschool ’t Prisma Hoogvliet. Daarom gaan ze 31 mei en 1 juni de wijk in met kliko’s en prikstokken om zwerfvuil te prikken. Met hun clean up-acties willen ze Hoogvlieters laten zien hoe betrokken ze zijn bij hun wijk.

Lees het artikel in de stadskrant Hoogvliet

Op pad met prikstokken

kcm3

…….Onder constructie…

 

 

kcm-2

kcm-4

…..Onder constructie….

 

 

 

 

kcm-4

‘t Prisma Wijkactie Meer kleur | Skip de Dip Data: 21 en 22 Juni.

Meer kleur & verbinding met elkaar in de wijk. Iedereen doet mee! 

Na de lange lock down kruipen we collectief uit een dip.
De leerlingen vinden  hun wijk maar saai grijs en willen meer kleur:  
“Meer Kleur, geen Gezeur”!  Want van kleuren in je omgeving wordt je vrolijk.        Dus bedachten zij een kleurrijke wijkactie waar de buurt vrolijker van worden.
Daarvoor gaan we op maandag 21 en dinsdag 22 juni  meer dan 200 “blije keitjes “ uitdelen aan wijkbewoners en zo wat kleur en positiviteit  door de wijk verspreiden in de openbare ruimte.
Op de  Blije Keitjes staan door de leerlingen zelf bedachte  positieve boodschap voor een ander.   Per  klas gaan we in groepjes  onze blije-keitjes verspreiden in de wijk. Bijvoorbeeld bij iemand in de voortuin of op een bankje in het park. Wie dat durft mag bij een (on)bekent bewoner aanbellen en het keitje (corona-proef)  overhandigen.

 

De wijkactie Meer Kleur | Skip de dip heeft het doel om een ander een goed gevoel te geven. 

Op de website van Leraar 24 staat een goede omschrijving van het belang van kunst- en cultuuronderwijs.

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater en media zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Cultuuronderwijs is daarom belangrijk vanaf het primair onderwijs.Door cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun talenten en leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Het is doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie. Leerlingen werken aan hun culturele competenties en ontdekken hun talenten. Ze doen kennis op over de kunstdisciplines, het cultureel erfgoed en de media(kunst). De leerlingen leren het ook als expressie- en communicatiemiddel in te zetten. Ze leren technieken en (denk)vaardigheden en ontwikkelen een open houding ten aanzien van cultuur.

Tekst toevoegen aan dit blok.

 

………..Onder constructie ……….

Titel

img
img

't Prisma een een school met veel aandacht voor kunst en cultuur.

Cultuur onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.