Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Ieder jaar vragen wij een eigen bijdrage aan de ouders: de ouderbijdrage.
Want hoewel het Rijk en de gemeente geld ter beschikking stellen voor de lessen en lesmaterialen, kunnen wij
daar geen extra activiteiten voor onze leerlingen van bekostigen.

Deze ouderbijdrage wordt gebruikt voor o.a.:

  • cadeaus
  • traktaties en versieringen voor o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen en de Koningsspelen
  • busvervoer naar excursies (zodat u niet zelf hoeft te rijden)
  • gezellige aankleding school
  • sport- en speldagen
  • themaweken (zoals bijv. Kinderboekenweek)
  • ouderactiviteitenU ziet het: al deze activiteiten komen volledig ten goede aan de kinderen.

OBS ’t Prisma gaat efficiënt om met haar middelen waardoor de ouderbijdrage zo laag mogelijk is, helaas wordt
alles ook voor ons duurder en dus zijn we genoodzaakt om na jarenlang de bijdrage niet te verhogen dit helaas
dit jaar wel te doen, ook al zouden we dit graag anders zien.

De vrijwillige ouderbijdrage voor 2023-2024 bedraagt:

voor 1 kind € 60,00
voor 2 kinderen € 120,00
voor 3 of meer kinderen € 160,00

Als u een extra bijdrage wilt geven om de kinderen van OBS ’t Prisma dit jaar extra te ondersteunen, is dat
uiteraard van harte welkom (zelfs een kleine afronding naar boven maakt voor ons al een verschil).

Let op:
Indien uw kind op werkweek gaat (kosten €85,-) , gaat uw kind dat jaar niet op schoolreis. De ouderbijdrage
wordt dan €60 – €30 + €85 = €115 per kind waar dit voor geldt.

 

Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage! We gaan zorgvuldig met uw geld om en borgen dat dit geheel
terecht komt ten goede van de kinderen.
Ondanks dat deze bijdrage vrijwillig is zien wij uw bijdrage graag tegemoet, alleen dan kunnen we leuke dingen
blijven organiseren voor de kinderen!

Digitale facturatie via WIS Collect

De school maakt bij het innen van de vrijwillige ouderbijdrage gebruik van WIS collect. WIS Collect is het
systeem voor digitale facturatie, via dit systeem ontvangt u als ouders/verzorgers een e-mail met daarin een
betaalverzoek voor de ouderbijdrage.

U ontvangt om te betalen een link naar het ouderportaal via de mail. De bijdrage  betaalt u met iDeal. (Dit kan overigens ook in termijnen, ook dit kunt u regelen via dit portaal)
Voor het einde van een betaaltermijn ontvangt u een (geautomatiseerde) e-mail vanuit WIS Collect ter herinnering van het naderen van de einddatum.

Meer informatie over WIS Collect is te vinden op: https://www.wis.nl/Ouders.

 

 

Meedoen Rotterdam

­De vrijwillige ouderbijdrage is, zoals de naam al zegt, vrijwillig. Het is, om de activiteiten voor de kinderen te laten doorgaan, wel erg belangrijk dat alle ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen. De activiteiten zijn er voor alle kinderen op school. Indien u de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt of wilt betalen, neem dan contact op met de directie. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

Voor schoolreizen en werkweken kunt u, onder voorwaarden, een aanvraag doen voor een vergoeding bij Stichting Meedoen in Rotterdam.
Kijk op https://www.meedoeninrotterdam.nl/

 

Contact

Voor informatie over betalingen, facturen e.d. kunt u contact opnemen met Elisabeth van Harten.

Per telefoon: 010- 4163058

E-mail voor informatie over betalingen: info@obsprisma.nl