Schooltijden

De schooltijden

De schooltijden voor alle groepen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn:
Ochtend: van 8:30 tot 12:00 uur.
Middag:  van 13:15 tot 15:15 uur.

De schooltijd voor alle groepen op de woensdag is:
Ochtend: van 8:30 tot 12:15 uur.

Uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen gaan de schooldeuren open en komen de kinderen naar binnen.
Bij regen of ander slecht weer kunnen de kinderen en hun ouders al eerder naar binnen indien mogelijk.

Op tijd komen

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen op tijd komen. De lessen beginnen om ’s ochtends om 8:30 uur en ’s middags om 13:15 uur. De kinderen horen dan in de klas te zitten.
Dagelijks wordt bijgehouden welke kinderen te laat op school komen. Daarbij geldt dat ook 1 minuut later binnen komen te laat is.
Zodra een kind een aantal maal te laat gekomen is, volgt er een gesprek met de ouders. Komt het kind weer te laat, dan zijn wij volgens de leerplicht wet verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden. Deze neemt contact op met de ouders voor een gesprek  en kan eventueel een proces-verbaal opmaken.