Zoals u ziet, is onze website geheel vernieuwd. We hebben aan een website ontwerpster gevraagd een moderne, overzichtelijke website voor ons te bouwen. Dat heeft ze in de maanden mei en juni gedaan. In de zomervakantie hebben we hard gewerkt de site te vullen met content.
Nog niet alle pagina’s zijn af, onze excuses daarvoor, er wordt nog volop aan gewerkt.

Een groot verschil met de oude website is, dat er één website is voor het hele Prisma. De belangrijkste reden hiervoor is, dat sinds we Parro gebruiken de noodzaak ontbreekt aparte websites voor elke locatie te onderhouden.
Heeft u Parro nog nooit gebruikt? Vraag op school om een uitnodiging. We mailen deze met een activatie code graag naar u toe.

About Author

Related posts