School weer open!

Maandag zetten we de deuren weer open voor de kinderen! Daar zijn we blij mee want er gaat niets
boven onderwijs in de klas door de juf of meester en met je vrienden om je heen. Echter, er wordt
nogal wat gevraagd van het team wat betreft het zo goed mogelijk organiseren. We gaan ons best
doen om een en ander zo goed mogelijk tot stand te brengen. Wij als school hebben de taak om
uitvoering te geven aan het beleid van het Bestuur Openbaar Onderwijs en het Ministerie van
Onderwijs. En dat gaan wij ook zo goed mogelijk doen.

Het RIVM heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Deze richtlijnen
gaan wij toepassen vanaf maandag 8 februari. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld:

  • gespreide pauzes op school en gespreide begin- en eindtijden
  • waar mogelijk eenrichtingverkeer in en rondom de school
  • zoveel mogelijk leerlingen in kleine groepjes laten werken in de bovenbouw
  • bij klachten van verkoudheid thuisblijven

houdt u bij het brengen en ophalen rekening met de volgende punten:

  • Leerlingen komen zelfstandig , indien nodig maximaal één ouder/verzorger per kind.
  • U houdt bij het naar school brengen rekening met de 1,5 m afstand.
  • U geeft uw kind af en gaat meteen weer weg.
  • U haalt uw kind op en gaat meteen weer weg.
  • Geen samenscholing rondom de school.

Tevens is het nu zo dat, mocht er een leerling van een klas besmet raken met Covid-19, de hele klas
inclusief leerkracht in quarantaine gaat voor 5 dagen. Wat als de klas in quarantaine moet?
De leerlingen kunnen zich dan laten testen op de 5e dag en bij een negatieve test kan de leerling weer
naar school komen. Indien u niet wil laten testen, dan wordt de quarantaine tijd met 5 dagen
verlengd volgens wettelijke GGD-regels.
We gaan maandag eerst met de kinderen in gesprek en geven ruimte om ze hun verhaal te laten
doen. We werken aan welzijn en welbevinden van de kinderen en pakken ook de draad weer op en
gaan fijn aan de slag met ze.
Indien er een nieuwe situatie ontstaat hoort u van ons.

About Author

Related posts

Eindtoets 2021

Deze week hebben de kinderen van groep 8 de Cito Eindtoets. In tegenstelling tot vorig schooljaar gaat deze dit keer wel door. Kinderen die door ziekte of verplichte quarantaine de Eindtoets missen, kunnen deze later inhalen. Ze maken dan de digitale Eindtoets op een Chromebook. Voor het uiteindelijk resultaat...

Read More

Leerling tevredenheid

De leerlingtevredenheidpeiling die onlangs is afgenomen in de groepen 6, 7 en 8 is vandaag gepubliceerd in “Scholen op de kaart”. Onze leerlingen waarderen de school op beide locaties (Sara Burgerhartweg en Tussenwater) met een cijfer ruimschoots boven de 8. De lessen op school en de uitleg van de...

Read More

Give a comment