Op donderdag 01-04-2021 vieren we Pasen op school.
De groepen 1 t/m 4 hebben een Paasontbijt. Deze kinderen mogen in pyjama naar school.
We draaien deze dag een continurooster. De kinderen zijn tussen de middag in de klas.
Het is verstandig om nog een boterham en wat te drinken voor de lunch mee te geven.
De groepen 5 t/m 8 hebben een Paaslunch. Graag wel gewoon thuis ontbijten.
Deze dag heeft een continurooster, wat betekent dat alle kinderen om 14.00 uur uit zijn.
De groepen die in de ochtend om 8.20 uur starten zijn deze dag om 13.50 uur uit en de groepen die om 8.25 uur
starten om 13.55 uur.

 • Goede Vrijdag (02-04) en 2e paasdag (05-04) zijn de kinderen vrij.
  Komende vrije dagen en activiteiten (volgens jaarrooster)
 • Vrijdag 23-4 draaien we ook een continurooster. Deze dag zal in het teken staan van de Koningsspelen (meer informatie volgt).
 • Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn de kinderen vrij.
 • De meivakantie is van maandag 3-5 t/m vrijdag 14-5. De kinderen starten weer maandag 17-5.
 • Maandag 24-5 zijn de kinderen vrij (tweede Pinksterdag)
 • Vrijdag 4 juni komt de schoolfotograaf (meer informatie volgt).
 • In mei en juni staan ook schoolreizen gepland. Op dit moment zijn de pretparken en dierentuinen in Nederland nog gesloten. We kunnen dus nog niets zeggen over eventueel doorgaan van denschoolreizen.
 • De werkweek van groep 7 is al verplaatst naar na de zomervakantie (als de huidige leerlingen van
  groep 7 in groep 8 zitten!)

Met vriendelijke groet,
Team en O.C. o.b.s. ’t Prisma

About Author

Related posts

Eindtoets 2021

Deze week hebben de kinderen van groep 8 de Cito Eindtoets. In tegenstelling tot vorig schooljaar gaat deze dit keer wel door. Kinderen die door ziekte of verplichte quarantaine de Eindtoets missen, kunnen deze later inhalen. Ze maken dan de digitale Eindtoets op een Chromebook. Voor het uiteindelijk resultaat...

Read More

Leerling tevredenheid

De leerlingtevredenheidpeiling die onlangs is afgenomen in de groepen 6, 7 en 8 is vandaag gepubliceerd in “Scholen op de kaart”. Onze leerlingen waarderen de school op beide locaties (Sara Burgerhartweg en Tussenwater) met een cijfer ruimschoots boven de 8. De lessen op school en de uitleg van de...

Read More

Give a comment