Schoolfonds

Ouderbijdrage schoolfonds en schoolreis

Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdragen vrijwillig is en de de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee ingestemd hebben. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdragen van € 25,00

 

Daarvan bekostigen we:

  • Afscheid groep 8
  • Pasen
  • Sportdagen/Koningsspelen
  • Kerst
  • Schoolverzekering
  • Sinterklaas

Schoolreis en werkweek

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:

  • Schoolreis: ouderbijdrage van € 25,00
  • Werkweek groep 7: ouderbijdrage van ongeveer € 85,00

Digitale facturatie via WIS Collect

De school maakt bij het innen van de vrijwillige ouderbijdrage gebruik van WIS Collect. Dit gaat starten met ingang van het schooljaar 2021-2022. WIS Collect is het systeem voor digitale facturatie.

 

De school e-mailt de betaalverzoeken voor de vrijwillige ouderbijdrage naar de ouders / verzorgers. Er is in deze mail met het betaalverzoek een link opgenomen naar een digitaal ouderportaal. U kunt via deze link de bijdrage met iDeal betalen.

Meer informatie over WIS Collect is te vinden op: https://www.wis.nl/Ouders.

­De vrijwillige ouderbijdrage is, zoals de naam al zegt, vrijwillig. Het is, om de activiteiten voor de kinderen te laten doorgaan, wel erg belangrijk dat alle ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen. De activiteiten zijn er voor alle kinderen op school. Indien u de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt of wilt betalen, neem dan contact op met de directie. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

Voor schoolreizen en werkweken kunt u, onder voorwaarden, een aanvraag doen voor een vergoeding bij Stichting Meedoen in Rotterdam.
Kijk op https://www.meedoeninrotterdam.nl/ouders/wat-aan-te-vragen/

 

U kunt in het ouderportaal zelf bepalen of u de vrijwillige ouderbijdrage in één keer, of in termijnen betaalt. Voor het einde van een betaaltermijn ontvangt u een (geautomatiseerde) e-mail vanuit WIS Collect ter herinnering van het naderen van de einddatum.

Contact

Voor informatie over betalingen, facturen e.d. kunt u contact opnemen met Elisabeth van Harten.

Per telefoon: 010- 4163058

E-mail voor informatie over betalingen: info@obsprisma.nl