Schoolfonds

schoolfonds en schoolreis

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdragen vrijwillig is en de de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee ingestemd hebben. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdragen van € 25,00

 

Daarvan bekostigen we:

  • Afscheid groep 8
  • Pasen
  • Sportdagen/Koningsspelen
  • Kerst
  • Schoolverzekering
  • Sinterklaas

Schoolreis en werkweek

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:

  • Schoolreis: ouderbijdrage van € 25,00
  • Werkweek groep 7: ouderbijdrage van ongeveer € 85,00