Inschrijving

school_plan

Aanmeldingen

Voor aanmelding en rondleidingen kunt u een afspraak maken Stefan Kattenberg of Dana Scholte.

Sara Burgerhartweg 60
Stefan Kattenberg                              010 4161526
Nieuwe Wetering 251
Dana Scholte                                    010-2957416

Hoe en wanneer je kind aanmelden op een school?

 

Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school. Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels:

 

  • Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school.
  • Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk.
  • Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst naar de ouders. Toelating van het kind dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te zijn. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken. Bijvoorbeeld als de school nader onderzoek naar het kind wil doen dat langer duurt.
  • Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, is de school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden.

 

Aanvullend is voor onze school geregeld dat een schriftelijke inschrijving niet zomaar per post kan worden opgestuurd (bijvoorbeeld door een inschrijvingsformulier dat is gedownload van internet). Een schriftelijk inschrijving volgt na een rondleiding(in de regel)en een gesprek(altijd). Ook wordt er, voordat tot inschrijven wordt overgegaan, altijd eerst contact opgenomen met de huidige school van een leerling(als een kind van  basisschool wisselt).

Indien er bij deze kinderen, voordat zij naar de basisschool komen, al sprake is van extra zorg moet dit wel door ouders gemeld worden.

(zie ook schoolondersteuningsprofiel o.b.s. ’t Prisma).

 

In principe hanteren we in de onderbouw een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen.
Voor de midden- en bovenbouw is dit in principe een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen.