Corona afspraken

De corona crisis is nog lang niet voorbij. Dat merken we helaas maar al te goed als er in een groep een leerling of leerkracht positief getest wordt. Een hele groep moet dan in quarantaine. Helaas is dat ook op ’t Prisma al enkele keren voorgekomen. Een leerkracht met klachten moet thuisblijven en getest worden. Omdat er geen vervangers beschikbaar zijn en leerlingen niet over andere groepen verdeeld mogen worden, is er geen andere oplossing dat de groep naar huis te sturen.

De veiligheid van kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers staat voorop.
De richtlijnen van het RIVM en van ons schoolbestuur (BOOR) veranderen regelmatig. We houden de ouders via de mail en via Parro op de hoogte als afspraken aangepast moeten worden aan de steeds veranderende situatie.

U begrijpt dat het komend schooljaar ook anders dan voorheen wordt. We zullen met elkaar de richtlijnen van het RIVM moeten volgen
Van nieuwe afspraken zullen we de ouders zo spoedig mogelijk per mail en via Parro op de hoogte brengen.

 • Volwassenen houden altijd 1, 5 m afstand tot elkaar, kinderen zoveel als mogelijk richting volwassenen.
 • Iedereen wast vaak de handen
 • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
 • In school en op het plein geen ouders. U brengt uw kind op dezelfde manier als voor de vakantie.
 • School zorgt voor hygiëne materialen.
 • Kinderen met verkoudheid verschijnselen mogen naar school komen. Met koorts natuurlijk wel thuisblijven.
 • Leerkrachten met klachten moeten thuisblijven in zich laten testen.
 • Bent u in een land geweest met code oranje of ode rood, dan dient u 10 dagen in quarantaine te gaan.  Kinderen van 4 – 12 jaar mogen wel naar school, naar de kinderopvang en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondsheidsklachten hebben.
  Wij doen een dringend verzoek aan u hier aan te houden!

Schooltijden

Wij gaan werken volgens de oude schooltijden

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:          8:30 – 12:00 uur en 13:15 – 15.15 uur.
 • woensdag:                                                           8:30 – 12:15 uur.

 

De kinderen kunnen op dezelfde manier als voor de vakantie naar binnen. De kleuters worden opgevangen bij het hek van het kleuterplein. De overige kinderen op het grote plein.
Bij het naar huis gaan, loopt de leerkracht met de groep mee naar buiten. Als de leerkracht u gezien heeft mag het kid naar huis.
Kinderen vanaf groep 3 die zelfstandig naar huis gaan, mogen bij het luiden van de bel zelfstandig naar huis. Geeft u dit duidelijk door aan de leerkracht.

Overblijf

Aanmelden kan uw kind zelf binnen doen bij de leerkracht. Ook bij juf Orkid of juf Prisca kan worden aangemeld. Zij zullen in de speelzaal van de kleuters zitten. U kunt hier via de achterdeur naar binnen.
Nu wij geen continurooster meer draaien, dient u weer te betalen voor de tussen schoolse opvang.

Tot slot

Wij vinden dat de samenwerking met u en de kinderen erg fijn verloopt. Wij hebben te maken met moeilijke en steeds wisselende omstandigheden. We doen wat goed is in het algemeen belang. Wij hopen op begrip van een ieder. Als wij allemaal zo goed mogelijk de afspraken nakomen, dan lukt het om veilig naar school gaan zo goed mogelijk uit te voeren. Dit is goed voor ieder zijn gezondheid en welzijn. Daarin hebben wij met elkaar een grote verantwoordelijkheid.